2013-12-04

Ambassadörer och honorärkonsuler till Igelstaverket idagRSS

Idag kommer ett tjugotal svenska ambassadörer och honorärkonsuler från Europa samt personal från Utrikesdepartementet till Söderenergi för att lära om Sveriges omställning från fossila till förnybara bränslen. Vid besöker kommer Söderenergi också berätta om resurssnål produktion av el och värme som Igelstaverket är ett mycket gott exempel på.