Arbeta hos oss

 

 Just nu söker vi: 

 

 

Välkommen med din ansökan!

 

På Söderenergi är vi idag cirka 140 medarbetare.

Hos oss arbetar bland annat drifttekniker och maskinmästare, kemister, logistiker, civilingenjörer och ekonomer och många andra som tillsammans hjälps åt att hålla den samhällsviktiga verksamheten igång. Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor eller funderingar kring hur det är att arbeta på Söderenergi!

Samverkan med skolor

Vi arbetar aktivt för en fortsatt kompetensförsörjning inom våra branschspecifika områden. Stockholms Tekniska Institut, STI, är ett konkret exempel på det.

För att påverka och säkerställa utbildningar som passar kraft och värmebranschen, sitter en representant från Söderenergi med i ”STI-skolans ledningsgrupp för STI-Ingenjör Drift-Kraft-Värme” och ”Drifttekniker Kraft-Värme”. Ledningsgruppen består bland annat av representanter från näringslivet med koppling till kraft och värmebranschen och har till uppdrag att besluta om innehållet och längden av utbildningarna.

Vi på Söderenergi tar regelbundet emot praktikanter från skolan i form av LIA-platser (Lärande i Arbete) och har även anställt studenter efter avslutad utbildning.

Vill du få en bild av vilka inriktningar STI har, ta del av den senaste broschyren här.

Våra anläggningar

Samtliga Söderenergis anläggningar är certifierade enligt den internationella arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001 vilket ger ett stöd för att planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamhetens arbetsmiljöarbete på ett systematiskt sätt så att risker identifieras och åtgärdas.