Att arbeta på Söderenergi

Söderenergi vill uppfattas som en attraktiv arbetsplats. På Söderenergi sätter vi värde på mångfald dvs att ha anställda med skilda erfarenheter och perspektiv på arbetsplatsen. Vi tror att det skapar dynamik, öppenhet och främjar gott samarbete.

En god och säker arbetsmiljö är en viktig fråga för Söderenergi. Ta gärna del av vår Hållbarhetspolicy

Våra medarbetare har varit delaktiga i att ta fram våra värderingar som är: 

Samarbete       
   Vi löser uppgifter tillsammans
   Vi jobbar över enhets-/avdelningsgränserna

Öppenhet
  Vi är öppna mot våra intressenter och varandra
  Vi delar med oss av kunskap till varandra

Engagemang
  Vi vill och vågar ta initiativ till förbättringar
  Vi är nyfikna och vill lära oss

Respekt
  Vi respekterar varandra
  Vi respekterar vår miljö och omvärld
 
Ärlighet
  Vi vågar vara uppriktiga även i svåra situationer
  Vi vågar ge och ta emot feedback för att utvecklas

 

Vi arbetar aktivt med vidareutvecklingen av våra medarbetare via regelbundna utvecklingssamtal tillsammans med kompetenshöjande aktiviteter.

En frisk personal är en förutsättning för ett gott arbete därför erbjuder Söderenergi också sina anställda ett friskvårdsprogram.