2014-01-26

Brand i Nykvarns bränsleterminal bekämpasRSS

Under helgen har en brand uppstått i en stack med stamvedsflis på Nykvarns bränsleterminal . Vi har bemanning på plats som utför släckningsarbeten. Södertörns brandförsvar är informerade. Bedömningen är att branden är under kontroll. Vi beklagar de olägenheter som branden kan medföra i form av lukt.