2012-04-26

Branden i svavelsilon släcktRSS

Räddningstjänsten släckte under kvällen branden.  Inga människor skadades och produktionen av el och värme i kraftvärmeverket gick med normal kapacitet under hela händelsen.