2014-01-03

Branden släcktRSS

Klockan 19:45 hade brandförsvaret släckt branden i bränsletransportsystemet på kajen i Igelstaverkets hamn.Vi har personal på plats hela natten som har till uppgift att kontrollera att det inte blossar upp igen.