2017-12-12

Brännheta skatterRSS

I förra veckan hölls ett seminarie om förbränningsskatter. Läs blogginlägget ”En avfallsskatt som missgynnar återvinning och fjärrvärme”.

Inlägget En avfallsskatt som missgynnar återvinning och fjärrvärme är skrivet av Kjell Andersson, Svebio.

Den 1 november överlämnades Förbränningsskatteutredningens betänkande ”Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?” (SOU 2017:83). Utredningen lämnar bl.a. förslag om nya skatter på avfallsförbränning respektive kväveoxidutsläpp.

Torsdagen den 7 december bjöd Energiföretagen Sverige och Svenskt Näringsliv in till ett seminarium om Förbränningsskatteutredningens betänkande. Medverkande var bland annat Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje och ordförande i Söderenergi. Karin Medin var naturligtvis också på plats.

Vill du se seminariet i efterhand kan du göra det här www.energiforetagen.se/pressrum/Play/