2010-07-01

EFO tar över AS Baltic Peat från SöderenergiRSS

För att möta den ökade konkurrensen på den internationella bio- och returbränslemarknaden har bränsleinköpsbolaget EFO i juni övertagit Söderenergis baltiska dotterbolag AS BalticPeat. Avsikten är att öka sitt engagemang i bränsleförsörjningskedjan i Baltikum.

- EFOs styrelse har beslutat att vi inte enbart ska ägna oss åt inköp av bränslen utan också ska bygga ut vår verksamhet när det gäller bränsleförsörjningskedjan, säger Johan Petrelius, vd för EFO. Detta kan till exempel avse produktionssamarbete med skogsbolag, engagemang i terminaler samt processanläggningar. Övertagandet av AS Baltic Peat i Estland där det redan finns en etablerad lager- och terminalverksamhet från vår delägare Söderenergi är ett första steg i denna riktning.
- För Söderenergi innebär detta egentligen bara fördelar då fler bolag kan nyttja de möjligheter som Baltic Peat erbjuder, säger Leif Bodinson, vd Söderenergi. Gemensamt kan vi via EFO inleda större och bredare samarbeten.

Mer information:
Johan Petrelius, vd EFO tel 0708 141 420
Lennart Ryk, vice vd, EFO tel: 070 5466592
Leif Bodinson, vd, Söderenergi tel: 0768 03 35 05
Madeleine Engfeldt-Julin, informationschef, Söderenergi tel: 0768 03 35 06

Fakta: EFO är ett gemensamt anskaffningsbolag för importerade bränslen och avfall. EFO ägs av åtta större svenska energibolag: Göteborg Energi AB, Tekniska Verken i Linköping AB, Eskilstuna Energi & Miljö AB, Mälarenergi AB, Söderenergi AB, Södertörns Fjärrvärme AB, Gävle Kraftvärme AB och Sundsvall Energi AB. Tillsammans utgör dessa bolag en av Europas största användare av bio- och returbränslen. EFO köper årligen in på den internationella marknaden 1,5 – 2 miljoner ton skogsbränslen, pellets, torvbriketter, returbränslen, biooljor och en mindre mängd lågsvavlig eldningsolja. EFO sköter också stor del av fartygsbefraktningen med cirka 400 fartyg per år.

EFO tar över AS Baltic Peat från Söderenergi 2010-07-01 EFO tar över AS Baltic Peat från Söderenergi