Etik och ursprungssäkring av bränslen

Våra bränslen tas ut och produceras enligt Global Compacts tio hållbarhetsprinciper vilket bland annat innebär att:

Ursprunget ska vara säkrat. Bränslet får inte komma från illegala källor eller från skyddsvärda skogar. Leverantörerna ska uppfylla kraven för certifiering enligt FSC alternativt PEFC eller annan likvärdig motsvarighet.

Bränslet ska ha framställts under inom EU acceptabla arbetsvillkor med för landet normalt löneläge. Barnarbetare, illegal arbetskraft eller diskriminering får inte förekomma och facklig verksamhet får inte hindras.