Fittjaverket

Fittjaverket ligger vid Vårbysjön i Botkyrka och intill anläggningen finns en hamn för båttransporter. Den sammanlagda driftseffekten i Fittjaverkets pannor är 380MW.

I Fittjaverket eldar vi främst träpellets, men vi kan även elda biobränslet tallbecksolja.

Vårt systerbolag Södertörns Fjärrvärme har sitt huvudkontor i Fittjaverket.

Fittjaverket

Fittjaverket