2012-03-14

Biobränsle - följ spåret mot framtidenRSS

Idag håller Green Cargo sin biobränsledag på Igelsta kraftvärmeverk med ett femtiotal gäster. Dagen avslutas på Nykvarns bränsleterminal. Vi hälsar alla inbjudna gäster välkomna!