2010-12-21

Igelsta uppmärksammas internationelltRSS

Söderenergis satsning på Igelsta kraftvärmeverk får mycket uppmärksamhet både nationellt och internationellt.

Totalt har vi haft ett femtiotal studiebesök under hösten bland annat från Kina, Vietnam, Kanada, Skottland, England, Ryssland, Estland med fler länder. Nationella men också internationella medier har uppmärksammat satsningen. Bland annat har belgisk TV varit här och gjort ett reportage kring den gröna omställningen. De två senaste tidningsreportagen publicerades i "Modern Utlility Management" och i Siemens tidning "Venture".

Ladda ner Siemens tidning "Venture" som PDF »