Säkerhetsregler för chaufförer

Välkommen till Igelstaverket

På Söderenergi är arbetsmiljö, säkerhet och miljöhänsyn i fokus. Vårt arbete på anläggningen innefattar många risker och vi månar om din och vår säkerhet.

Alla chaufförer måste ta del och följa de säkerhetsregler vi har inom Igelstaverket, i foldern finns också en karta med anvisad körväg på området.

 

Safety rules for Drivers

At Söderenergi, the work environment, safety and environmental responsibility are in focus. Our work at the facility entails a number of risks and we care about both your and our safety.

Be sure you take part of our security- and safety rules, you find the information in the folder. It also contains a map with the designated route in our plant.

Direction to Igelsta plant