Igelsta kraftvärmeverk

Igelsta kraftvärmeverk stod klart i december 2009 och är ägarkommunerna Södertäljes, Botkyrkas och Huddinges största miljösatsning någonsin. En satsning som får återverkningar inte bara regionalt utan också nationellt och globalt. Koldioxidutsläppen minskar med ca 75 000 ton koldioxid/år, vilket motsvarar utsläppen från 25 000 bensindrivna personbilar som körs 1500 mil per år.

Igelsta kraftvärmeverk

Det nya verket producerar 200 MW fjärrvärme och 75 MW el. Denna elproduktion motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för cirka 100 000 villor.

Produktionen i Igelsta kraftvärmeverk fjärrstyrs och kontrolleras från kontollrummet på Igelsta värmeverk.

Bio- och returbränslen

Pannan eldas med bio- och returbränslen som är Söderenergis nisch och som vi stor kunskap inom. Huvudbränsle är i första hand skogsbränslen som grenar och toppar men även träflis, bark, spån och så vidare. Annat är energigrödor som exempelvis salix, rörflen med fler. En mindre andel är returbränslen. Dessa består av utsorterat och kvalitetskontrollerat papper, trä och plast som inte kan materialåtervinnas och kommer från kontor, affärer och industrier.

Denna mix av bränslen ger en god flexibilitet då efterfrågan på biobränslen väntas öka kraftigt inte bara i Sverige utan också i Europa framöver. Genom att huvudsakligen använda förnyelsebara biobränslen för att producera både el och värme bidrar vi till kraftigt minskade utsläpp av växthustgaser.

Skogsflis