2012-01-05

Lönsam kraftvärmeRSS

Med anledning av en insändare i LT den 29.12 2011 som påstod att Igelsta kraftvärmeverk för varje producerad kilowattimme el gick back 7 öre vill vi klarlägga att detta är fel.

Med anledning av en insändare i LT den 29.12 2011 som påstod att Igelsta kraftvärmeverk för varje producerad kilowattimme el gick back 7 öre vill vi klarlägga att detta är fel. Igelsta kraftvärmeverk producerar 550 Gigawattimmar förnybar el per år. El som räcker till hushållsbehov för cirka 100 000 villor. Vår el säljs enligt marknadspris till den gemensamma elmarknadsplatsen Nordpool. Där köps den upp av olika elhandelsbolag. Satsningen som ägarna Huddinge, Botkyrka och Södertälje kommuner har gjort är en lönsam affär som är avsedd att trygga fjärrvärmepriserna. Söderenergi är ett produktionsbolag som säljer fjärrvärmen till systerbolagen Telge Nät  som i sin tur svarar för fjärrvärmedistribution och försäljning till fjärrvärmekunder i Södertälje och Nykvarn samt till Södertörns Fjärrvärme i Botkyrka, Salem och Huddinge. Totalt sett är fjärrvärmen en viktig affär för de tre kommunerna och kraftvärmeverket är avsett att trygga konkurrenskraften för fjärrvärmen. Det nya kraftvärmeverket är dessutom kommunernas största miljösatsning.