2014-02-10

Mark- och miljödomstolens beslutRSS

Mark- och miljödomstolen har beslutat om att upphäva kommunens plan för bostäder på Igelsta strand. Mer information om ärendet och domen finns under fliken Större projekt och frågor på Söderenergis hemsida.