Miljö och hållbarhet

Miljö- och hållbarhetsfrågorna är centrala i vår verksamhet. Det gäller allt från rening av våra utsläpp till luft och vatten till vilka bränslen vi använder och hur de handlas upp.


El och värme för ett hållbart samhälle
Det är vår vision. Sedan 1990-talet har vi minskat eldningen av fossila bränslen i våra anläggningar och successivt övergått till en allt större andel bio- och returbränslen.

I slutet av 2009 startade vi Igelsta kraftvärmeverk som producerar både el och värme. Kraftvärmeverket är Huddinges, Botkyrkas och Södertäljes största miljösatsning någonsin och innebär att utsläppen av fossil koldioxid minskar ytterligare.  

I ett livscykelperspektiv är fjärrvärmen från våra anläggningar mycket resurseffektiv jämfört med att exempelvis använda en värmepump för uppvärmning. Läs mer om resurseffektiv fjärrvärme.

 

Söderenergi är certifierade enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001 vilket innebär att vi för att behålla vårt certifikat måste visa att vi förbättrar oss hela tiden. Klicka på bilden för att läsa mer om ISO 14001 på SIS webbplats.

Söderenergis miljöledningssystem omfattar all verksamhet vid samtliga anläggningar, vilket innebär utveckling och inköp av bränslen, transporter av bränslen till Söderenergi, hantering av bränsle, produktion av värme och el samt slutlig avfallshantering. Miljöledningssystemet omfattar även alla som arbetar vid Söderenergis anläggningar, inklusive praktikanter, inhyrd personal och entreprenörer.