2014-06-30

Nu är Söderenergis flisbil på plats i Almedalen!RSS

Strax efter en formidabel regnskur kunde det första seminariet på bilen äga rum. Det handlade om bioenergiscenarier 2030 - en rapport som Svebio låtit göra.

I seminariet deltog Gustav Melin, vd Svebio, Maria Suner Flemming Svenskt Näringsliv, Per Kågesson, debattör och författare, Karin Medin, vd Söderenergi samt Ann- Marie Lindell Göteborgs Energi.

I seminariet deltog Gustav Melin, vd Svebio, Maria Suner Flemming Svenskt Näringsliv, Per Kågesson, debattör och författare, Karin Medin, vd Söderenergi samt Ann- Marie Lindell Göteborgs Energi. Imorgon fortsätter vi med att prata om energieffektiva, hållbara och trafiksäkra transporter av förnyelsebara bränslen.