2018-09-19

Nu söker vi två elteknikerRSS

Välkommen med din ansökan.

Som eltekniker kommer du i huvudsak att arbeta med förebyggande och avhjälpande underhåll inom el- och styrutrustning i syfte att eliminera och proaktivt minska störningar i företagets produktionsanläggningar, allt i enlighet med gällande förordningar, lagkrav och rutiner. Säkerhet, tillgänglighet och verkningsgrad är ledstjärnor i ditt dagliga arbete. Ta del av annonsen här.

Vi använder rekryteringsföretaget Thalamus.