Nykvarns bränsleterminal

Igelsta kraftvärmeverk, som är Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk, togs i full drift i december 2009. Då  ökade den årliga bränslemängden till Igelstaverket från 1,3 TWh till totalt 1,7 TWh.

Bränsleterminalen i Nykvarn

Söderenergi och Green Cargo började 2006 att gemensamt undersöka möjligheten att försörja en del av det nya kraftvärmeverket med skogsbränslen via järnväg. Som lämplig lokalisering valdes Nykvarn och i augusti 2008 kom Brinova fastigheter och Söderenergi överens om att uppföra en ny bränsleterminal i Nykvarn som Söderenergi till en början kommer att hyra av Brinova.

På 8 hektar mark i Mörby arbetsområde ligger nu terminalen med två stickspår som avleds från Svealandsbanan med ytor för lagring av skogsflis och stamved. Första leverenasen av skogsflis kom med tåg till terminalen i oktober 2009.

Green Cargo ansvarar för hela transportkedjan från tåg till terminal, omlastning till bil och vidare till Söderenergi. Green Cargo har tecknat avtal med Foria om drift, omlastning och transport till Igelstaverket. För uppdraget investerar Foria i nya bilar med Euro 5-motorer som bemannas med förare som är utbildade i heavy Eco-Driving.

Terminalen kommer dock att vara öppen även för andra tågoperatörer. Söderenergi svarar själva för flisning av stamved samt för provtagning och kontroll av bränslena. 

Bränsleterminalen i Nykvarn står färdig i början av oktober 2009.
Bränsleterminalen i Nykvarn redo att böra användas, början av oktober 2009.

Bygget av Nykvarns bränsleterminal pågår.
Bygget av bränsleterminalen i Nykvarn under vintern 2009.