2014-01-09

PRESSMEDDELANDE: Explosion i svavelsilo under kontrollRSS

Strax efter 14 idag inträffade en explosion i svavelsilon i Igelsta kraftvärmeverk. Säkerhetssystemet fungerade som det ska vilket innebar att sprängblecket utlöstes. Inga personskador uppstod. Brandförsvaret och polisen kom hit. Röken la sig snabbt och nu en timme senare finns det ingen rök vare sig inne i eller utanför pannhuset. Silon har sprinklats med vatten ovanifrån och är sval. Den förefaller vara opåverkad. Explosionen inträffade i samband med påfyllning av svavel. Naturligtvis kommer en utredning att ske vad som orsakat explosionen.

 
Mer information:
Madeleine Engfeldt-Julin, kommunikationschef Söderenergi, tel: 0768 03 35 06