2013-11-04

PRESSMEDDELANDE: Söderenergi testar i samarbete med Scania en ny miljöeffektiv lastbil som leder till färre flistransporter RSS

Söderenergi har fått dispens från Trafikverket att köra en s.k. ”ETTdemo” lastbil mellan bränsleterminalen i Nykvarn och Igelstaverket. Försöket ingår i ett omfattande forsknings¬projekt som drivs av skogsnäringens forskningsinstitut Skogforsk och stöds av Energimyndigheten, Trafikverket, fordonsindustrin (bl. a Scania) samt svensk skogsnäring. Söderenergis bil blir den första flisbilen i projektet.