2011-10-03

Pressmeddelande: Parlamentariker fick se hela hållbarhetskedjan från uttag av bränsle ur skogen till användning i energiförsörjningenRSS

I lördags studerade nära hundra EU-parlamentariker och företrädare för olika EU-organisationer svenskt hållbart skogsbruk och bioenergianvändning.

Parlamentarikerna hade under två dagar deltagit i ett internationellt möte om förnybar energi och energieffektivisering som arrangerats av EUFORES (European Forum For Renewable Energy Sources). Under lördagen fick delegaterna möjligheter att på plats studera svenskt hållbart skogsbruk i Nykvarn samt få följa hela kedjan från uttag ur skogen till kraftvärmeverket i Igelsta som är Sveriges största bioeldade verk. Värdar för besöket var Sveaskog och Söderenergi. I Turinge i Nykvarn talade bland annat Christer Segerstéen ordförande i Södra skogsägarna liksom Patric Selin, marknadschef för Sveaskog. (se gärna pressmeddelande från Sveaskog som bifogas). Efter besöket i skogen åkte sällskapet till Söderenergi. Här fick deltagarna en presentation och visning av Igelsta kraftvärmeverk. Igelsta kraftvärmeverk använder bland annat cirka 600 000 ton skogsflis varje år.
- Vi är glada att kunna visa den här gruppen hur långt vi kommit inom detta område i Sverige, kommenterar Gustav Melin, VD i Svebio och ordförande i European Biomass Association, AEBIOM . Sveriges energiförsörjning sker idag till en tredjedel med biobränslen och det finns en väldigt stor potential att ta ut mer biobränslen på ett hållbart sätt.
Gustav Melin poängterade också under sitt anförande på Igelstaverket den stora nytta Sverige haft av koldioxidskatten som kom redan 1991- en högaktuell fråga i EU idag.
- Koldioxidskatten har påverkat hela det svenska samhället att byta bränslen från fossilt till förnybart och är nu ett högaktuellt förslag i det nya energiskattedirektivet från EU-kommissionen. Ett verkningsfullt sätt att få övriga Europa att ställa om till mera förnybara bränslen och nå EU-målet om 20 procent förnybart till 2020. I Sverige är vi i stort sett redan där.
Koldioxidskattens effekt på produktionen i Sveriges fjärde största fjärrvärmeproduktionsbolag var något som Karin Medin Törnblom, Söderenergis vd kunde vittna om för de intresserade delegaterna .
- Söderenergi har ställt om från 100 procent kol och olja 1990 till att idag ha cirka 90 procent förnybara bränslen i sin värme- och elproduktion.
Intresset var mycket stort från besökarna. En del uttryckte att man fått ett helt nytt perspektiv på hållbar bränsleanvändning för energiproduktion.

Mer information:
Karin Medin Törnblom, vd, Söderenergi tel: 0768 03 35 10
Gustav Melin, vd SVEBIO, tel: 0705244400
Madeleine Engfeldt-Julin, kommunikationschef Söderenergi, tel: 0768 03 35 06

 Pressmeddelande: Parlamentariker fick se hela hållbarhetskedjan från uttag av bränsle ur skogen till användning i energiförsörjningen