Behandling av personuppgifter

På Söderenergi värnar vi om personlig integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.
Dokumentet nedan förklarar hur Söderenergi samlar in och använder personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Behandling av personuppgifter på Söderenergi

Har du frågor om dataskydd och integritet är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post dataskydd@soderenergi.se