2012-04-26

Pressmeddelande: Explosion i svavelsilo på IgelstaverketRSS

14:30 inträffade en explosion i en svavelsilo på Igelsta kraftvärmeverk. Elden
är isolerad i silon och brandpersonal håller på och kväver den.

Vid explosionen utlöstes sprängblecket som är en slags säkerhetsventil. Byggnaden utrymdes samtidigt som brandkåren larmades. Inga skador på personal kunde konstateras. Rökdykare skickades in för att kontrollera läget. Branden är isolerad i silon och måste kvävas. Brandpersonalen hjälper till med detta. Inga giftiga gaser har såvitt man vet spridits in i pannhuset. Bränslet
nedanför byggnaden fattade eld när sprängblecket lossnade, men den kunde Igelstaverkets personal ta hand om själva.

Mer information:
Leif Bodinson, vice vd, Söderenergi, tel: 0768 03 35 10
Madeleine Engfeldt-Julin, kommunikationschef Söderenergi, tel: 0768 03 35 06

 Pressmeddelande: Explosion i svavelsilo på Igelstaverket