2010-03-17

Pressmeddelande: Kungen invigde Igelsta kraftvärmeverkRSS

Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk invigdes idag i Södertälje av Kung Carl XVI Gustaf. Det är Huddinges, Botkyrkas och Södertäljes största miljösatsning någonsin.

 

Invigningsprogrammet gick i eldens och historiens tecken. Vi har alltid behövt elden för att värma oss och laga mat, ända sedan stenåldern. Invigningen inleddes med ett välkomsttal av Söderenergis vd Leif Bodinson, blomsteröverlämning till Kungen av barn från de tre ägarkommunerna Huddinge Botkyrka och Södertälje samt en tillbakablick över bygget. Men redan för 5 500 år sedan eldades det på Igelsta. Det kunde arkeologen Göran Werthwein, Stockholms läns museum som själv grävt i åsen runt verket berätta för de cirka 400 gästerna. Teatergruppen Sláva, hemmahörande i Huddinge, gestaltade historien. Till Igelsta kom redan stenåldersmänniskor och lagade sin mat. Från bronsåldern fanns här en anläggning för rökning av kött och säl och från järnåldern har arkeologerna hittat spår av smidesverksamhet. En utställning om fynden på Igelsta har gjorts i samarbete med Stockholms läns museum och kan beses i kraftvärmeverkets entré.
– Det goda samarbetet mellan kommunerna för att göra denna gemensamma satsning för miljön är ett föredöme inte bara här utan också i världen, sa Kung Carl XVI Gustaf i sitt tal innan han drog i den stora spaken som satte igång ett pyrotekniskt skådespel.
Söderenergis ordförande Anders Lago tackade sedan Kungen med en present.

Kungen på rundvandring i Igelsta kraftvärmeverk
Foto: Stig Almqvist

Några fakta om kraftvärmeverket: Igelsta kraftvärmeverk producerar 200 MW värme och 85 MW el. Detta motsvarar värme för 50 000 hushåll och hushållsel för 100 000 villor. Den eldas med bio- och returbränslen. När pannan går för fullt förbrukar den ca 17 000 ton bränsle i veckan. För att klara bränslelogistiken har dessutom en bränsleterminal intill Svealandsbanan i Nykvarn byggts för att ta emot skogsflis från hela Sverige. Trots en större produktion med den nya kraftvärmepannan minskas utsläppen av koldioxid i Söderenergi med ytterligare 75 000 ton per år. Detta motsvarar 25 000 bilar årligen som kör 1500 mil per år. Sammantaget är värme- och elproduktionen i Söderenergis system idag till 90 % förnyelsebar. Söderenergi ägs av Huddinge, Botkyrka och Södertälje kommuner. Mer fakta i bifogad broschyr.

Mer information:
Leif Bodinson, vd Söderenergi, tel: 0768 03 3505
Jan-Erik Haglund, miljöchef Söderenergi, tel: 0768 03 3566
Mats Strömberg, projektledare, Söderenergi, tel: 0768 033568
Madeleine Engfeldt-Julin, informationschef, tel:0768 03 35 06
 

 

Högupplösta pressbilder