Välkommen till Söderenergis pressrum

Här hittar du pressmeddelanden, kontaktuppgifter, bilder och logotyper. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

British flag Information about Söderenergi in english

Pressmeddelanden

2018-07-03
Pressmeddelande
2018-02-09
Idag publicerar Söderenergi en ny rapport som visar att samhället sparar stora belopp på energiåtervinning av avfall. Förbränningen ersätter klimatpåverkande fossila bränslen och minskar spridningen av miljögifter, samtidigt som den levererar el och fjärrvärme.
2018-01-16
2015-11-19
Söderenergi har under hösten genomfört flera analyser av asbest i avfallsbränslen. Den ökade provtagningen är en konsekvens av att vi i somras upptäckte spår av asbest vid en provtagning. Vi har omedelbart stoppat leveranser och meddelat berörda leverantörer.
2015-09-29
I höst drar det nationella skogsprogrammet igång på allvar. Förhoppningen är att vi i detta kan få ett helhetsperspektiv och därmed underlag för en långsiktig skogspolitik - såväl nationellt som i ett EU-perspektiv.
2015-05-26
Vid 19-tiden idag tisdag uppstod en mindre brand på grund av stopp i tillförseln av träflis till en panna i fjärrvärmeanläggningen.
2014-10-24
Söderenergis styrelse säger ja till överenskommelse med kommunen avseende Igelsta strand.
Efter många år av juridiska turer ser nu frågan ut att få en bra lösning.
2014-06-24
Välkommen att kliva in i en av Sveriges första 74-tonsflisbilar. Skogforsk och Söderenergi demonstrerar bilen och håller på vår unika scen seminarier kring energieffektiva och klimatsmarta bränsletransporter!
2014-04-24
I ett strålande väder invigde Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Martin Lundstedt, vd för Scania och Karin Medin, vd för Söderenergi, Sveriges första 74-tons flisbil idag. Bilen ingår i ett forskningsprojekt som drivs av skogsnäringens forskningsinstitut Skogforsk* och har tillverkats av Scania.
2014-04-16
I april börjar den nya flisbilen att rulla mellan Söderenergis bränsleterminal i Nykvarn och Igelstaverket. Bilen ingår i ett forskningsprojekt som drivs av skogsnäringens forskningsinstitut Skogforsk* och har tillverkats av Scania. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Martin Lundstedt, vd för Scania och Karin Medin, vd för Söderenergi kommer att inviga bilen.
2014-01-31
Den plan för att släcka elden som Söderenergi tillsammans med Brandförsvaret inledde den 28.1 fungerade väl. Den innebar att rökutvecklingen skulle oka under 48 timmar men var helt nödvändigt för att kunna släcka branden inom rimlig tid. Elden var bekämpad i går vid lunch och den sista glödande stamvedsflisen grävdes ut på eftermiddagen igår.·
2014-01-30
Arbetet har fortsatt dag och natt med att bekämpa branden enligt den strategi som dragits upp tillsammans med Södertörns Brandförsvar. Röken minskar allteftersom och bedömningen är att röken ska ha minskat rejält fram emot eftermiddagen.
2014-01-28
Den starka vinden har gjort att det trots stora insatser varit svårt att helt få bukt med den brand som startade i helgen. En förnyad insats inleddes vid lunchtid idag för att kväva branden med målet att röken ska vara borta inom 48 timmar. Viss brandlukt kommer dock att hänga kvar lite längre. Vi beklagar åter de besvär som detta kan orsaka.
2014-01-27
Branden i stacken som brann är släckt och fokus ligger nu på att minimera brand och rök från de ytor dit brinnande bränsle förts för att släckas.Vi förstärker med extra personal för att kunna flytta slangarna löpande och därmed minimera rökutvecklingen. Målsättningen är att vid lunchtid idag ha kontroll på rökutvecklingen från terminalen. Den starka vinden idag kan dock fördröja det hela.
2014-01-26
Under helgen har en brand uppstått i en stack med stamvedsflis på Nykvarns bränsleterminal . Vi har bemanning på plats som utför släckningsarbeten. Södertörns brandförsvar är informerade. Bedömningen är att branden är under kontroll. Vi beklagar de olägenheter som branden kan medföra i form av lukt.
2014-01-09
2014-01-03
Vid 18-tiden utbröt en mindre glödbrand i bränslekrossen på kajen. Brandförsvaret har tillkallats och för närvarande pågår släckning. Ingen person är skadad och värmeförsörjningen påverkas inte. Vi beklagar ev. olägenheter med lukt från röken.
2014-01-03
Klockan 19:45 hade brandförsvaret släckt branden i bränsletransportsystemet på kajen i Igelstaverkets hamn.Vi har personal på plats hela natten som har till uppgift att kontrollera att det inte blossar upp igen.
2013-12-13
Söderenergi har inlett en bred studie för att ta fram ett beslutsunderlag rörande förutsättningar för att öka sjötransporter av bränslen till Igelstaverkets hamn samt att se över kaj, lagerytor och logistik i anslutning till verket. Finansieringsstöd för studien har erhållits från EUs TEN-T-program.
2013-11-04
Söderenergi har fått dispens från Trafikverket att köra en s.k. ”ETTdemo” lastbil mellan bränsleterminalen i Nykvarn och Igelstaverket. Försöket ingår i ett omfattande forsknings¬projekt som drivs av skogsnäringens forskningsinstitut Skogforsk och stöds av Energimyndigheten, Trafikverket, fordonsindustrin (bl. a Scania) samt svensk skogsnäring. Söderenergis bil blir den första flisbilen i projektet.
2013-10-07
Söderenergis styrelse beslöt i slutet av september att gamla slitna baracker som inrymmer en stor del av Söderenergis personal och verkstäder ska ersättas med nya lokaler i den befintliga kontorsbyggnaden. Inflyttning beräknas ske i början av 2015.
2013-09-10
Onsdagen den 11.9 besöker en delegation från Litauens miljödepartement med vice miljöminister Almantas Petkus i spetsen Söderenergi och Igelsta kraftvärmeverk. Medföljer gör även Litauens ambassadör i Sverige Eitvydas Bajarunas.
2013-07-18
Imorse upptäcktes en mindre glödbrand i taket till kraftvärmeverket. Branden är nu under kontroll.
2013-04-27
Imorgon söndag städar ungdomar från tre idrottsföreningar i Södertälje området runt Igelstaverket. De tävlar också om bästa städbild. Städningen sker i samarbete med Städa Sverige.
2013-04-11
Idag håller vi tillsammans med systerbolaget Södertörns fjärrvärme ett seminarium för politiker, tjänstemän och komunala bostadsbolag i två av våra ägarkommuner Huddinge och Botkyrka samt Salem. Fokus är vilken roll fjärrvärmen kan spela framöver i hållbarhetsarbetet lokalt, nationellt och globalt. Seminariet har ett sjuttiotal deltagare.
2013-03-18
Under natten till måndagen hade vattennivån nått brandhärden och branden är nu släckt! Vi tackar för det stora tålamod som alla ni i vårt närområde visat! Välkomna att titta på vårt kraftvärmeverk och våra bränslen den 4.5 då vi ska ha Öppet Hus här mellan 10-15:00!
2013-03-17
Det som brinner är returflis dvs trä vilket ger en obehaglig lukt men är inte farlig. Vi fortsätter att pumpa in stora mängder vatten i silon och hoppas att snart ha fyllt den så att glödbranden kan släckas.
2013-03-14
Idag har ansträngningarna att släcka glödbranden som är isolerad i en bergrumssilo intensifierats. Det som brinner är returflis dvs trä och röken kan ge obehaglig lukt men är inte farlig. Vi beklagar de olägenheter som kan uppstå i Igelstaverkets närområde.
2013-03-13
Under morgonen startade en mindre glödbrand på Igelstaverket i ett underjordiskt lager med returflis. Branden är under kontroll. Brandförsvaret är informerat och Söderenergis egen personal sköter släckning och övervakning.
2012-09-03
Just nu pågår bekämpning av en brand i Nykvarns bränsleterminal.
2012-07-14
Såg du grönt vatten i igelstaviken igår? Det var rent och ofarligt fjärrvärmevatten.
2012-06-12
Söderenergi fick utmärkelsen Årets Klimatkomet 2012, på seminariet Hållbar logistik i Stockholm igår. Söderenergi var först i Sverige med tågtransporter av bioenergi från skogar runtom i Sverige.
Utmärkelsen Årets Klimatkomet ger Green Cargo till ett företag som utifrån sina förutsättningar gjort stora förbättringar av sin logistiks klimatpåverkan.
2012-04-26
14:30 inträffade en explosion i en svavelsilo på Igelsta kraftvärmeverk. Elden
är isolerad i silon och brandpersonal håller på och kväver den.
2012-03-30
På lördag 31.3 deltar Söderenergi i Earth Hour som är WWFs stora klimatmanifestation och innebär att man över hela världen släcker ned mellan 20:30 och 21:30.
2012-03-29
Energiproducenten Söderenergi drar i helgen igång ett miljöprojekt vid Igelstaverket tillsammans med lokala idrottsföreningar. Naturområden kring företagets anläggning skall vårstädas och av skräpet produceras mer energi.
2012-03-14
Idag håller Green Cargo sin biobränsledag på Igelsta kraftvärmeverk med ett femtiotal gäster. Dagen avslutas på Nykvarns bränsleterminal. Vi hälsar alla inbjudna gäster välkomna!
2012-01-05
Med anledning av en insändare i LT den 29.12 2011 som påstod att Igelsta kraftvärmeverk för varje producerad kilowattimme el gick back 7 öre vill vi klarlägga att detta är fel.
2011-11-09
– Det är positivt att få vara med och inviga ett projekt som betyder så mycket för så många, sa Helena Sundberg, regionchef för Trafikverket i Stockholm när elektrifieringen av Nykvarns bränsleterminal manifesterades på onsdagen. Terminalen försörjer Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk i Igelsta med skogsflis från hela landet.
2011-11-07
Nykvarns bränsleterminal som försörjer Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk i Igelsta med skogsflis från hela Sverige har i ett gemensamt projekt mellan Trafikverket, Tillväxtverket, Nykvarns kommun och Söderenergi elektrifierats och byggts ut. Detta firar vi onsdagen den 9.11 klockan 15:45.
2011-10-03
I lördags studerade nära hundra EU-parlamentariker och företrädare för olika EU-organisationer svenskt hållbart skogsbruk och bioenergianvändning.
2011-09-28
Hållbart skogsbruk och bioenergianvändning

På torsdag 29.9-1.10 äger det elfte parlamentariska mötet rörande förnyelsebar energi och energieffektivisering rum i Riksdagshuset i Stockholm. Eftermiddagen den 1 oktober ägnas åt att studera svensk bioenergianvändning. Häri ingår besök i skogen i Nykvarn för att titta på hur biobränslet tas ut ur skogen samt besök på Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje
Konferensen som har cirka 100 deltagare organiseras av EUFORES som är en organisation för främst EU-parlamentariker som vill främja förnyelsebar energi och energieffektivisering.
2011-09-14
Under natten startade en brand i bränslelagret på järnvägsterminalen i Nykvarn. Brandförsvaret bekämpar branden samtidigt som Söderenergis personal gräver en brandgata för att stoppa spridningen. Klockan 02:30 hade branden isolerats.
2011-07-19
Efter arbetsplatsolyckan igår måndag sker inventering av all lyftutrustning samt utbildning av all operativ personal i säkra lyft.
2011-06-17
Söderenergi får intyg från Green Cargo som kvitto på att våra transporter klarar höga krav på koldioxidutsläpp.
2011-05-25
En mindre glödbrand upptäcktes av det automatiska brandsläckningssystemet och släcktes i dag 25 maj 2011.
2011-04-14
Det är temat när Botkyrka och Södertälje kommuner nu på fredag 15 april bjudit in miljökontor, politiker och kommunala fastighetsbolag i Stockholms län till Söderenergi och Igelstaverket i Södertälje.
2011-03-22
Den 26 mars deltar Söderenergi i Världsnaturfondens klimatmanifestation Earth Hour. Vi släcker ner den yttre belysningen på Igelstaverket i Södertälje mellan 20:30 och 21:30 men låter Igelsta kraftvärmeverk stå och lysa över nejden.
2010-12-22
Karin Törnblom är 43 år och har bred erfarenhet från energibranschen. Hon kommer närmast från arbetet som vice divisionschef på det holländska konsultföretaget Grontmij där hon varit ansvarig för utvecklingen av energiområdet i Stockholm och Mälardalen.
2010-12-01
En störning i en av pannorna inträffade vid 16-tiden idag. Denna är nu en timme senare åtgärdad men innebar att fjärrvärmevattnet som skickades ut i fjärrvärmenätet under störningen höll en lägre temperatur än normalt.
2010-12-01
En störning i en av pannorna inträffade vid 16-tiden idag. Denna är nu en timme senare åtgärdad men innebar att fjärrvärmevattnet som skickades ut i fjärrvärmenätet under störningen höll en lägre temperatur än normalt. På grund av fjärrvärmenätets storlek så beräknas värmen i nätet inte vara helt återställd förrän vid 23-tiden ikväll.
2010-11-22
Tidigt under måndagsmorgonen upptäcktes en glödbrand i en bränsleficka med torv som förser en av Igelstaverkets pannor med bränsle.
2010-11-18
Den person som i eftermiddags fick åka till sjukhuset pga arbetsskada har nu fått åka hem igen. Skadan visade sig dessbättre vara lindrig.
2010-10-25
Det sa Staffan Norberg, kommunalråd i Södertälje när han invigde
konstverket vid Igelsta kraftvärmeverk idag.
2010-10-22
Måndagen 25 oktober klockan 12:00 invigs det offentliga konstverket ”Sången från skogen” intill Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje av kommunalrådet Staffan Norberg. Konstverket är utfört av SIMKA. Bakom SIMKA står konstnärerna Simon Häggblom och Karin Lind.
2010-07-01
För att möta den ökade konkurrensen på den internationella bio- och returbränslemarknaden har bränsleinköpsbolaget EFO i juni övertagit Söderenergis baltiska dotterbolag AS BalticPeat. Avsikten är att öka sitt engagemang i bränsleförsörjningskedjan i Baltikum.
2010-06-09
”För en arkitektoniskt eldfängd utformning med antydan om byggnadens
inre verksamhet. Byggnaden har en nyskapande arkitektur som visar på
både elegans och kraftfullhet. Södertälje har nu fått en ny siluett.”
2010-05-27
I eftermiddag besöker oppositionsborgarrådet i Stockholm Yvonne Ruwaida (mp) Igelsta kraftvärmeverk.
2010-05-20
Leif Bodinson, vd för Söderenergi AB slutar på sin post som vd och övergår till att bli vice vd i företaget när ny vd rekryterats.
2010-05-07
Kungen invigde Igelsta kraftvärmeverk i mars. Nu är det allmänhetens tur att komma och se det nya verket. Bland annat får man se den uppskattade föreställningen ”I Igelsta eldade vi redan för 5500 år sedan” med teater Sláva och arkeologen Henrik Hallgren. Här finns också möjlighet att besöka utställningen med de arkeologiska fynd som man funnit i samband med utgrävningarna på Igelsta och som vi fått låna från Stockholms läns museum.
2010-04-07
Naturskyddsföreningen har idag publicerat en lista över de värmeverk som släpper ut mest fossil koldioxid. Siffrorna bygger på Energimyndighetens statistik över förbrukade utsläppsrätter från 2008. En hel del har hänt sedan dess - åtminstone här på Söderenergi. Vi har bl a invigt Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk.
2010-03-17
Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk invigdes idag i Södertälje av Kung Carl XVI Gustaf. Det är Huddinges, Botkyrkas och Södertäljes största miljösatsning någonsin.
2010-03-11
Kung Carl XVI Gustaf inviger den 17 mars kl. 10:30 Sveriges och ett av världens största bioeldade kraftvärmeverk. Det är Huddinges, Botkyrkas och Södertäljes största miljösatsning.
2009-12-08
I förra veckan togs den första lasten emot av Söderenergi i Södertälje.
2009-10-23
Idag invigdes bränsleterminalen i Nykvarn under festliga former. Terminalen är en viktig länk i försörjningen av det nya kraftvärmeverket i Igelsta.
2009-10-20
På fredag 23.10 klockan 14:00 invigs järnvägsterminalen i Nykvarn som delvis ska försörja Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk med skogsflis. Terminalen finns på ett 8 hektar stort område intill Svealandsbanan i Nykvarn. Hit kommer cirka 200 000 ton skogsflis per år att transporteras från hela Sverige med fyra heltåg i veckan. Varje tågset om 19 vagnar tar ca 1000 ton vilket ersätter 30 lastbilslaster med släp och sparar över 6000 ton koldioxid årligen. Terminalen har byggts av Brinova och Söderenergi hyr den tills vidare. Green Cargo har kontrakterats av Söderenergi för att ta hand om hela transportkedjan med tåg och omlastning till bil de sista kilometrarna till Igelstaverket.
2009-08-24
Starten inför intrimningen av Södertäljes, Botkyrkas och Huddinges största miljösatsning, Igelsta kraftvärmeverk kommer att märkas.
2009-03-27
Den 28 mars deltar Söderenergi i WWF:s klimat-manifestation Earth Hour. Det gör vi genom att släcka ned den yttre belysningen på Igelstaverket i Södertälje mellan 20:30 och 21:30. Innanför väggarna ser vi till att hålla igång värmeproduktionen som vanligt.
2009-03-04
Söderenergis bränslechef Lennart Ryk kommer i mitten av april tillträda tjänsten som vice vd för EFO med särskilt ansvar för att bygga upp nya verksamheter i bolaget. EFO är ett samarbetsbolag för inköp och befraktning av bränslen som nyttjas och ägs av åtta kommunala energibolag. Söderenergi och Södertörns Fjärrvärme är stora delägare.
2008-10-03
Söderenergi och Green Cargo inleder samarbete för transporter av biobränsle till Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje. Idag undertecknades avtalet som lägger grunden för Sveriges största integrerade järnvägsupplägg för biobränsletransporter. En transportlösning som minskar koldioxidutsläppen med över 6000 ton årligen, jämfört med ett renodlat lastbilsalternativ.
2008-08-28
Söderenergi har idag träffat en överenskommelse med Brinova fastigheter om att uppföra en bränsleterminal i Nykvarn.
2008-05-27
För ett år sedan startade bygget av Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk i Södertälje. Idag 27 maj anländer den stora matarvattentanken från Sahala Works verkstäder i Finland till Kapellskär.
2008-04-03
2008-03-27
Bygget av Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk rullar på enligt tidplan. Nästan samtliga större enskilda upphandlingar är klara. Cirka 500 000 kubikmeter av totalt 550.000 har schaktats bort och grundläggningen av huvudbyggnaden pågår för fullt.
2008-02-21
Liv är en astronaut som har kommit till jorden för att föra bort barnen till en annan bättre planet. Men hon får order att avvakta lite då det kan finnas en och annan planeträddare bland barnen. Så inleds Planeträddarna - ett frågesportspel som lanseras av Söderenergi och Världsnaturfonden WWF.
2008-01-14
Under söndagsnatten uppstod ett datafel i styrsystemet till Igelstaverkets fjärrvärmepumpar vilket ledde till att alla pannor i Igelstaverket stoppades. Samtidigt startades våra reservpannor i Fittjaverket samt i Geneta panncentral.
2007-10-11
Regeringen har idag beslutat att tilldelningen av utsläppsrätter för utsläpp av koldioxid ska stramas åt ytterligare för energibranschen. Detta är följden av att EU ålagt Sverige att minska sin nationella tilldelning med 10 procent. Resultatet blir att fjärrvärmeföretag som Söderenergi inte får någon tilldelning alls. Tidigare tilldelades vi 80 procent av behovet.
2007-05-22
Med stor kraft togs det gemensamma spadtaget av från vänster Anders Arnesson, fd kommunalråd i Botkyrka, Ann-Marie Högberg, kommunalråd i Huddinge, miljöminister Andreas Carlgren, kommunalrådet Anders Lago, Södertälje och Söderenergis VD Leif Bodinson.
2007-03-28
Detta är den största miljösatsningen någonsin för kommunerna. Igelsta kraftvärmeverk blir dessutom det hittills största biobränsleeldade kraftvärmeverket i Sverige och beräknas vara i drift i början av 2010.
2006-12-19
Miljödomstolen lämnar tillstånd för att uppföra och driva en bio- och returbränslebaserad kraftvärmeanläggning intill det nuvarande Igelstaverket.
2006-12-04
2006-11-06
Mot bakgrund av den planerade utbyggnaden av kraftvärme utförs nu en kompletterande arkeologisk förundersökning öster om Igelstaverket kring motionsspåret.
2006-11-06
I dagarna har femteklasser i Botkyrka, Huddinge, Salem, Södertälje och Nykvarn för andra året i rad fått ett skolmaterial om energi, klimat och miljö med fokus på fjärrvärme.
2006-08-15
2006-05-16
I Fittjaverket i Botkyrka eldas huvudsakligen det miljövänliga biobränslet tallbeckolja. Priset för tallbeckoljan har följt prisutvecklingen för eldningsolja och har blivit mycket dyrare. Nu har beslut fattats att konvertera en av de fyra pannorna till träpulvereldning. Om allt går som det ska kan den stå färdig i slutet av 2006 när den kallaste perioden står för dörren.
2006-02-08
I samband med ett besök från Ukraina på toppnivå i Sverige gör tjänstemännen från Ukrainas miljöministerium studiebesök på Igelstaverket i Södertälje torsdag 9 februari cirka 15:45.
Här ska de studera vår bio- och returbränslebaserade värmeproduktion, vårt miljöarbete samt hur miljölagstiftningen fungerar i Sverige. Energi- och miljöfrågorna är högaktuella idag i Ukraina inte minst mot bakgrund av deras kolberoende och de stora avbrotten i naturgasleveranserna.
2005-11-28
Söderenergi har förstärkt styrkan inför en eventuell kommande kraftvärmeutbyggnad. Mats Strömberg med ett gediget kunnande inom kraftvärme har påbörjat sin tjänst som projektledare. Han har bland annat lett uppbyggnaden av Johannes kraftvärmeanläggning i Gävle. Han har också arbetat med kraftvärmefrågor på Mälarenergi.

Kontaktpersoner

Per Larhed
Kommunikationschef
Tel: 076-803 36 01

Karin Medin
VD
Tel: 08-553 055 10

Jan-Erik Haglund
Miljöchef
Tel: 08-553 055 66

e-post: förnamn.efternamn@soderenergi.se

Söderenergis pressrum hos Mynewsdesk (öppnas i ett nytt fönster)