Process

Söderenergi har byggt den hittills största biobränsleeldade kraftvärmepannan i Sverige. Den är dessutom specialdesignad för att kunna hantera flera olika bränslen. Skogsbränslen såsom avverkningsbränslen, returbränslen och en mindre andel torv. Bränslen från jordbruket kan också användas. Trots flexibiliteten i bränslena blir elutbytet i den här pannan mycket högt i förhållande till andra anläggningar med motsvarande bränslemix.

Cirkulerande fluidiserande bädd
Foster Wheeler fick uppdraget att bygga pannan. Den är en så kallad samförbränningspanna som levererar ånga på 90 bar och 540 grader.

Pannan är en cirkulerande fluidiserande bädd med överhettare i sandåterföringen. Det innebär att den tillförda förbränningsluften har så pass hög hastighet att cirkulation av bäddmaterialet uppstår via en partikelavskiljare. Bränsle tillförs från sidorna och tack vare bäddens kraftiga turbulens blandas bränslet snabbt och jämnt med sanden. Förbränning sker i större delen av eldstaden vilket ger en jämnare och mer lättkontrollerad temperatur. Sanden och grövre askfaktioner återförs till eldstaden via avskiljaren. Pannan klarar skiftande bränslekvaliteter och många olika sorters bränslen eller bränsleblandningar.

Pannan har en tillförd bränsleeffekt på ca 265 MW. Elen räcker till att försörja ca 100 000 villor med hushållsel.

Igelsta Kraftvärmeverks panna

Turbinen
Turbin och generator kommer från Siemens AB Power Generation.

Igelsta Kraftvärmeverks turbin

Turbinen är på 85MW. Utöver turbinen levererade Svenska Siemens hela kraftpaketet till det nya verket som innehåller både el, styr och regler.

Rökgaskondensering
Rökgaskondenseringen som innebär att man tar tillvara på värmen i rökgaserna, levererades av Radscan Intervex. Den tillför ytterligare 60 MW värme. Detta är den största anläggningen som Intervex levererat hittills.