Produktion

Söderenergi producerar el och värme i Igelsta kraftvärmeverk och enbart värme i anläggningarna på Igelsta värmeverk och i Fittjaverket.

Värmeproduktionen uppgår till cirka 2900 GWh. Av detta levereras drygt 2000 GWh till Telge Nät och Södertörns Fjärrvärme AB som säljer och distribuerar värmen till kunderna. Återstoden levereras till Stockholm Exergi och Norrenergi som Söderenergi har ett produktionssamarbete med. Detta innebär att vi levererar värme till Stockholms regionen under vintern och vi får värme när Igelstaverket står avställt för underhåll under sommaren.

Fjärrvärmenätet är Sveriges tredje största sammanhängande nät. Produktionen bedrivs i enlighet med myndigheternas riktlinjer och krav. Samtliga anläggningar är miljöcertifierade enligt miljöstandarden ISO 14001.

 

Kontrollrummet

I kontrollrummet har vi ständig övervakning av allt - från bränslesystem, pannor och vad som händer i rökgasreningen.

Personalen i Igelsta Kraftvärmeverks kontrollrum övervakar allt som sker i Igelsta Kraftvärmeverk, Igelsta värmeverk, Fittjaverket, Huddinge Maskincentral, Geneta Panncentral, våra pumpstationer och i hela fjärrvärmenätet, dygnet runt, året om. Verken fjärrstyrs från kontrollrummet. Här finns skärmar med olika data och även TV-monitorer som visar direktsända bilder från olika delar av den ständigt pågående produktionen.