Pumpstationer

Söderenergi byggde under 2009 två nya pumpstationer i Rönninge och i Vårby, samt byggde ut den befintliga pumpstationen i Tumba. Pumpstationerna i Rönninge och Tumba togs i bruk under hösten 2009 medan den i Vårby stod klar vid årsskiftet.

Belastningen ökar
Bakgrunden till byggnationerna var den ökade belastning på fjärrvärmenätet som det skulle innebära då Igelsta Kraftvärmeverk gick igång hösten 2009. Då skulle mer fjärrvärme exporteras till Stockholms fjärrvärmenät och för att det ska vara möjligt behövdes de nya pumpstationerna. 

Bygget av Rönninge pumpstation pågår.
Rönninge pumpstation under uppbyggnad, februari 2009.