2014-03-03

Rättelse angående debattartiklar i LänstidningenRSS

Med anledning av den senaste tidens debattartiklar ang. Miljödomstolens nej till byggande av bostäder på Igelsta strand vill vi göra följande rättelser:
  • I slutet av Staffan Norbergs artikel (LT 19.2) står "Väg 225 har Södertälje kommun och Söderenergi finansierat med stora förskott till Vägverket för att alla transporter med bränsle till Igelsta, som förr gick rakt genom Södertälje centrum, nu kan gå direkt via Moraberg och förbi Hall och Igelsta. För bostädernas skull." Så långt är det rätt att Södertälje kommun via Söderenergi förskotterade pengar till Vägverket för att tidigarelägga ombyggnaden av väg 225. Även AstraZeneca som också har många lastbilstransporter var med och förskotterade pengar. Avsikten med beslutet var att få bort tung trafik som gick rakt genom Östertälje för att istället leda den tunga trafiken på E4/E20 via Moraberg och Gärtunavägen ned till gamla väg 225 förbi Igelsta strand och till Igelstaverket dvs inte som det står i artikeln via Hall på den smala kurviga gamla 225:an. Om bostäder skulle byggas på Igelstatomten skulle vi återigen hamna i en situation med tunga transporter i mycket nära anslutning till bostäder. 
  • I Tage Gripenstams och Leif Åhlins artikel (LT 27.2) står ”Som gubben i lådan sticker Söderenergi upp och vill fega bort kommunens rätt för att inte säga skyldighet att utvecklas”. En långdragen diskussion om sanering och användning av tomten i Igelsta strand har varit igång av och till sedan 1990-talet. Det nu aktuella detaljplaneärendet har pågått sedan 2007-2008 och Söderenergi har i olika sammanhang framfört våra farhågor och synpunkter på detaljplanen utan egentligt gehör. Kommunen genomförde ett samråd kring planen under 2009 och Söderenergi yttrade sig skriftligt i detta läge i september 2009. Ett liknande yttrande gjorde Söderenergi i juni 2010 i samband med att planen ställdes ut. Då vi inte fått gehör får våra synpunkter lät vi extern expertis ta fram en utredning ”Riskbedömning Igelsta strand” som bekräftade allvarliga konsekvenser för Söderenergi om detaljplanen skulle antas. Trots detta antogs planen av kommunen i mars 2012. I april 2012 överklagade vi kommunens detaljplan till länsstyrelsen. I mars 2013 avisade Länsstyrelsen vårt överklagande. Styrelsen, som består av representanter för de tre ägarkommunerna Södertälje, Botkyrka och Huddinge, beslutade då att man i första hand skulle söka komma vidare i dialogen med kommunen. Om detta inte fungerade så var beslutet att överklaga till Mark- och miljödomstolen, vilket skedde i april 2013. Mark- och miljödomstolen har som bekant i februari i år kommit med sitt beslut. Så detta har varit en aktuell fråga för Söderenergi i många år och vi har inte ramlat ut som ”gubben i lådan”.

 

Läs mer om ärendet här