Reningen av rökgasen

När röken från pannan kommer ut i reningsanläggningen fastnar den lilla del aska som fortfarande flyger omkring, i elfiltret. Röken fortsätter in i svavelreaktorn där den kommer i kontakt med en blandning av släckt kalk och vatten.

En kemisk reaktion gör att svavelföroreningarna omvandlas till en produkt som i nästa steg - slangfiltret - fastnar på utsidan av de cirka 1100 slangar som finns i filtret, liksom det stoft som kan följa med. Tillförsel av reduktionsmedel och andra aktiva åtgärder i förbränningsrummet sänker utsläppen av kväveoxider med cirka 50 procent. Halten av svaveldioxid reduceras med 90 procent och andelen stoft med 99,95 procent i rökgasreningen.

Skorsten
Mitt i skorstenen på Igelsta värmeverk finns ett laboratorium där rökgasen kontrolleras. 

Ur skorstenen kommer rökgasens vatten som blir till små droppar i luften. Idag är andelen föroreningar 0,01 – 0,1 procent.

Illustration Söderenergis rökgasrening