Säkerhetsutbildning för entreprenörer

Alla entreprenörer som ska göra arbeten inne på någon av Söderenergis anläggningar måste ha ett giltigt SSG Entrepass samt ha gått utbildning i Söderenergis lokala säkerhetsregler med godkänt resultat. SSG svarar för administration av bägge utbildningarna.

Kontakta Söderenergis arbetsmiljösamordnare om du har frågor kring användandet av SSG Entre på Söderenergi.

SSG