2013-04-11

Fjärrvärmen roll i ett hållbart SödertörnRSS

Idag håller vi tillsammans med systerbolaget Södertörns fjärrvärme ett seminarium för politiker, tjänstemän och komunala bostadsbolag i två av våra ägarkommuner Huddinge och Botkyrka samt Salem. Fokus är vilken roll fjärrvärmen kan spela framöver i hållbarhetsarbetet lokalt, nationellt och globalt. Seminariet har ett sjuttiotal deltagare.

Fjärrvärmen har hittills spelat en avgörande roll för att uppnå målen för sänkning av Sveriges växthusgaser enligt Kyotoprotokollet. Enbart omställningen av bränslen i Igelstaverket från kol till bio- och returbränslen samt bygget av Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk står för 16 procent av det nationella målet. Dessutom har luftförorenngar över städerna som var orsakade av att alla hade sin egen uppvärmning minskat. Med seminariet vill vi inspirera till tankar om hur vi bäst ska nyttja den stora tillgång som kommunerna har i fjärrvärmesystemet.

På denna hemsida kommer vi att publicera presentationerna från seminariet.