2014-09-05

Söderenergi får Green Cargos KlimatintygRSS

Kriteriet för att få Green Cargo Klimatintyg är att företagets transporter med Green Cargo medför ett utsläpp med maximalt 10 gram koldioxid per nettotonkilometer.