2014-01-09

Svavelsilon skumfylls för säkerhets skullRSS

Brandförsvaret tillkallades under eftermiddagen ytterligare en gång av personalen på Igelstaverket för att skumfylla svavelsilon. En rent förebyggande åtgärd. Detta är nu utfört. 

Vi beklagar de olägenheter/oro som olyckan ev orsakat i vårt grannskap. Värmeproduktionen har inte påverkats.