2014-03-26

Tack alla ni som kom på vår informationsträff om branden på Bränsleterminalen i Nykvarn!RSS

Ett 40-tal personer kom i kylan och blåsten dit för att lyssna på Karin Medin, vd, Olle Ankarling, logistiker och operativt ansvarig för terminalen samt Lina Holgersson,insatschef Södertörns Brandförsvar.

Kairn Medin

Karin Medin berättade om Söderenergis roll i det stora fjärrvärmesystemet i södra Stockholm, våra bränslen samt terminalens funktion. En presentation av själva terminalen, bränslets egenskaper samt brandförloppet och de olika beslut som togs under de olika skedena i branden gjordes av Olle Ankarling. Här fick han hjälp av Lina Holgersson som berättade om Brandförsvarets samarbete med Söderenergi. Olle berättade också om de lärdomar man fått samt de förbättringar som nu görs för att minimera riskerna för brand framöver. 

Ett 40-tal personer kom på informationsmötet.
 
En rad frågor kom upp från publiken, till exempel om bränslet och dess egenskaper att alstra värme samt hur man ska undvika att det fattar eld. Utöver de åtgärder som nu görs att installera infraröda värmekameror och bygga  stödmurar för att skilja bränsleslag  åt så är det viktigt att omsätta bränslet så att det inte behöver ligga för länge på terminalen. var röken farlig? undrade någon. Lina Holgersson svarade att all brandrök är farlig men att bedömningen i det här fallet var att den på grund av vinden var så utspädd att den inte ansågs som farlig.  
 
På frågan om vad man kan göra för att förbättra informationen till allmänheten så tillstod hon att man kanske borde ha lagt mera fokus på den.  Madeleine Engfeldt-Julin, kommunikationschef på Söderenergi berättade att  Information gick ut regelbundet under perioden via Söderenergis hemsida som Nykvarns kommun hänvisade till via sin hemsida, men samtliga var överens om att det finns potential att  förbättra denna med mera samarbete.
 
Missade du mötet så finns presentationen här.