2014-04-23

Tillstånd att höja effektenRSS

Mark- och miljödomstolen har beviljat ändring i tillståndet för Igelsta kraftvärmeverk att öka effekten från 260 MW till 300 MW.

Detta innebär en effektivisering som gör att vi inom ramen för befintlig panna och turbin kan producera mer el och värme. Mark- och miljödomstolen lämnar i samma beslut Söderenergi tillstånd att öka mängden returbränslen - från 250 000 ton till 450 000 ton per år.