Information för entreprenörer

Flagga med Söderenergis logotyp. Foto: Florian Sander


Säkerhetsutbildning
Alla entreprenörer som ska göra arbeten inne på någon av Söderenergis anläggningar måste ha ett giltigt SSG Entrepass samt ha gått utbildning i Söderenergis lokala säkerhetsregler. Läs mer

Chaufförer
På Söderenergi är arbetsmiljö, säkerhet och miljöhänsyn i fokus. På Igelstaverket har vi många dagliga transporter och alla chaufförer måste ta del och följa våra säkerhetsregler. Läs mer

Upphandlingar
Söderenergi gör ett tjugotal upphandlingar om året som annonseras i sedvanliga medier. Välkommen med din ansökan! För mer information kontakta gärna vår inköpschef.

Behov av bodplats på Igelstaverket
Information om hanteringen samt en blankett för bokning av bodar/bodplatser på Igelstaverket, Söderenergi.