2011-12-19

Utredning visar på konsekvenser för Igelstaverket vid en utbyggnad av Igelsta strandRSS

Söderenergi har gett ett konsultföretag i uppdrag att upprätta en konsekvensbeskrivning för Igelstaverket med anledning av pågående detaljplanearbete avseende bebyggelse av Igelsta strand i Södertälje kommun. Utredningen presenterades för Söderenergis styrelse föregående vecka.  Utredningen finns att hämta här.