Rening av utsläpp till vatten

Utsläpp till vatten förekommer i form av dagvatten, kylvatten och processvatten samt sanitärt spillvatten som leds till kommunalt reningsverk. Det renade kondensatet från rökgaskondenseringen vid Igelstaverket är så pass rent att det kan användas som processvatten.

Förbrukat processvatten, golvavlopp och dagvatten från Igelstaverket och från Fittjaverket renas innan det släpps ut i Hallsfjärden respektive i Vårbyfjärden. Igelstaverket och Fittjaverket använder sjövattenkylning. Det uppvärmda vattnet släpps tillbaka till Hallsfjärden och Vårbyfjärden. 

Söderenergi och Igelstaverket sett från andra sidan Igelstaviken. Det nya kraftvärmeverket till höger på bilden.

Vattenprov
Vi har ständig tillsyn och kontrollerar vattenkvaliteten.