Samhällsstöd

Som ett lokalt förankrat företag, arbetsgivare och granne samarbetar och stödjer vi organisationer som stämmer överens med vår egen verksamhet och våra värderingar. Ett hållbart samhälle både globalt och lokalt. Här är några av organisationerna.

 

Vi är vänföretag till WWF

Världsnaturfonden, WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen.

 

Vi arbetar aktivt med Idrottens Miljöorganisation

Städa Sverige tror på ungdomar, har hopp för miljön och bidrar till gemensamma insatser. Varje år städar ungdomar från lokala idrottsföreningar vårt närområde.

 

Vi bidrar till skolmaterial riktat till barn för ökad en kunskap och hållbar utveckling:


Natur & Miljöboken
Ett aktuellt, roligt och pedagogiskt läromedel inom miljö och hållbar utveckling. Kunskap om miljö och hållbarhet är en självklarhet i skolan och en förutsättning för en bättre miljö i framtiden.

Skolbarnens Trafikkalender
Läromedel med tema barn och trafik. Trafik kalendern delas ut i lokala skolor.