2014-02-05

Eftersläckning kan tyvärr medföra rökutvecklingRSS

Sedan branden på bränsleterminalen i Nykvarn har man konstant begjutit med vatten både utgrävt material och den del av stacken som kunde bekämpas med enbart vatten. Trots intensiv bevattning på den stack som inte är utgrävd får man förhöjda temperaturer. Därför kommer man att från klockan 7:00 imorgon torsdag 6.2 för säkerhets skull börja gräva ut den stacken också.

 Utgrävningen beräknas hålla på till 17:00 och kan tyvärr medföra rökutveckling  i mindre omfattning. Röken som inte är farlig kommer att minimeras med två spolbilar. Enligt väderprognosen kommer vinden vara svag och ha en sydlig riktning vilket är gynnsamt för att åtgärda detta snabbt och med minsta olägenhet för omgivningen.