2013-12-13

PRESSMEDDELANDE: Söderenergi erhåller EU-bidrag om ca 5 miljoner kronor.RSS

Söderenergi har inlett en bred studie för att ta fram ett beslutsunderlag rörande förutsättningar för att öka sjötransporter av bränslen till Igelstaverkets hamn samt att se över kaj, lagerytor och logistik i anslutning till verket. Finansieringsstöd för studien har erhållits från EUs TEN-T-program.

Målet är : 

      • Lägre klimat- och miljöbelastning från bränsletransporter
      • Minskade bränslekostnader (inkl. transport- och hanteringskostnader)
      • En tryggare bränsleförsörjning