2014-01-30

Minskad rökutvecklingRSS

Arbetet har fortsatt dag och natt med att bekämpa branden enligt den strategi som dragits upp tillsammans med Södertörns Brandförsvar. Röken minskar allteftersom och bedömningen är att röken ska ha minskat rejält fram emot eftermiddagen.

Branden har bekämpats på plats enligt den överenskommelse som gjorts tillsammans med brandförsvaret.Hjullastare  har grävt ut stacken och manuell bevattning har gjorts  av det utgrävda materialet.  Vi  förstärkte bevattningskapaciteten igår med 2 högtrycksspolbilar som både har ytbevattnat och ”injicerat” vatten med bevattningsrör i stackarna. Injiceringen visade sig fungera väl i barkmaterialet så att hjullastaren kunde fokusera på stamvedsflisen.  Arbete har pågått dygnet runt sedan helgen.

Utfallet av det som är gjort innebär att röken minskar och prognosen är att den ska ha minskat rejält under tidig eftermiddag idag. Vi har för närvarande en jämförelsevis  gynnsam vind som är ungefär halverad i styrka jämfört med tidigare. Röken stiger mer rakt upp och har en nordligare riktning vilket innebär att röken inte når Nykvarn samhälle. 

·